Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kliknutím na tlačidlo nižšie udeľujem v zmysle článku 6 a článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov spoločnosti  1. GEOREAL s. r. o., so sidlom: Kupeckého 46A, 902 01 Pezinok súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu:

meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, stav, telefonický kontakt, e-mailová adresa, špecifikácia nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom v rozsahu: Druh nehnuteľnosti: (byt, rodinný dom, pozemok) Špecifikácia nehnuteľnosti: (v prípade bytu: počet izieb, výmera, umiestnenie na poschodí v bytovom dome) (v prípade rodinného domu: počet izieb, výmera, vek) (v prípade pozemku: druh pozemku, parcela registra: ,,C“ alebo ,,E“, výmera, intravilán, extravilán) Lokalita: (katastrálne územie, obec, príp. mestská časť, okres). 
Právny základ spracúvania osobných údajov je daný v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti prevádzkovateľa vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že prevádzkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Na zabezpečenie toho, že spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

Ďakujeme.1. GEOREAL s. r. o.